Aktuality

Profil

Energetické opravny, a. s. nabízí široké spektrum činností zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických zařízení v energetice a v ostatních průmyslových odvětvích.

Akciová společnost Energetické opravny zahájila svoji činnost v roce 1998. Od počátku svého působení se naše společnost zaměřila na kompletní služby. Svojí širokou nabídkou činností pokrývá celou oblast provozu kotelen, odsíření, strojoven, zauhlování, systému vodního a tepelného hospodářství.

Společnost disponuje dostatečným technickým, kapacitním a personálním zázemím potřebným k vysoce kvalitnímu provedení nabízených činností.

V březnu roku 2008 se 100 % vlastníkem společnosti Energetické opravny a.s. Prunéřov (EOP), strojírenská společnost Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače (SES Tlmače).

Před touto transakcí byla společnost Energetické opravny, a.s., dceřinou firmou společnosti ČEZ, a. s. Nový vlastník EOP, společnost SES Tlmače, patří mezi přední dodavatele energetických zařízení, zejména kotlů s vyšším výkonem pro elektrárny, teplárny a spalovny odpadů.

Od srpna roku 2010 je 100% vlastníkem společnosti Energetické opravny, a.s. společnost Colora, a.s.

Od 7.7.2014 došlo ke změně 100% obchodního podílu EO z Colora a.s. na EP Industries a.s.

TOP TOP