Aktuality

Rozsah činnosti a služeb

Naše společnost nabízí široké spektrum činností zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických zařízení v průmyslové sféře.

Zkušenosti, které jsme nabyli při strojní údržbě energetických celků za více než 30 let na elektrárnách Prunéřov, jsme ještě v určitých speciálních oborech vyprofilovali. Naše oblast působnosti zahrnuje především technologii hlavního výrobního zařízení uhelných elektráren a tepláren, kam patří kotelny, odsíření, strojovny a veškerá nebloková zařízení, jako jsou čerpací stanice, čistírny odpadních vod, olejová a mazutová hospodářství, kompresorové stanice a s nimi související nosné konstrukce a potrubní rozvody. Dále nabízíme naš činnosti do oblasti plynových kotelen, vodohospodářských děl, rozvodů a stanic systémů centrálního zásobvání teplem a pod. .

V doplňkových službách je naše činnost zaměřena na inženýrské činosti spočívající v provádění revizí tlakových nádob, speciální svářecí práce včetně výkonu svářecího dozoru a projektové činnostiči. Nabízíme provádění oprav a modernizaci technologických celků na klíč, včetně lešenářských a izolatérských profesí.

Společnost disponuje dostatečným technickým, kapacitním a personálním zázemím potřebným k vysoce kvalitnímu provedení nabízených činností, jejichž přehled následuje. Tyto činnosti zastřešuje certifikovaný manažer jakosti. a prověřuje certifikovaný auditor jakosti.

Nabízené činnosti

  • Opravy turbín v rozsahu středních a běžných oprav
  • Opravy zařízení kotelen včetně tlakových celků kotlů
  • Opravy točivých strojů
  • Opravy armatur
  • Potrubářské práce
  • Opravy tlakových nádob
  • Montážní práce, opravy, zkoušky
  • Svářečské a speciální práce
  • Projekční práce včetně dokumentační činnosti a komplexního inženýringu zakázek
  • Skladové hospodářství
TOP TOP