Aktuality

Reference

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám předložit přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných společností Energetické opravny, a.s. Přehled akcí reprezentuje mimo jiné zkušenosti a znalost problematiky v oboru působnosti, tj. při zajišťování oprav, modernizací a rekonstrukcí energetických zařízení. Naše aktivity se odehrávají především na elektrárnách v působnosti Útvarů klasické a jaderné energetiky ČEZ, a.s. a teplárnách holdingu EPH.

Údržba energetických zařízení :

Plánovaná a nahodilá strojní údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace na zařízeních energetiky v  elektrárnách :

 

 

Kompletované dodávky:

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárna Dětmarovice:

2010

Oprava VT parovodů

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárna Chvaletice:

2010

Oprava elektroodlučovače

Vyvážení stropu kotle K4

Oprava – výměna levé  membránové stěny  kotle B3

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárna Ledvice:

2013

Oprava vyzdívek stropu fluidního výměníku včetně ocelové konstrukce

JMA_Oprava vyzdívek cyklonů a výstupních spalinovodů

2010

Oprava výparníku K3

Montáž vzduchových a spalinových kanálů

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárna Mělník:

2013

VÝMĚNA ČÁSTÍ VÝSTUPNÍHO PŘEHŘÍVÁKU V. NA KOTLI

Oprava spalinového posilovacího ventilátoru odsíření B10 EMĚ II

 

Č. 10

2010

Oprava kotel. zařízení K11- PH

Výměna potrubí čířené vody pro CHÚV

Oprava tlakového celku K 11

Oprava tepelné izolace spalinovodu K11

Realizace zařízení pro likvidaci čistících vod z absorbéru B11 na ČOV odsíření

2009

Zařízení pro řešení odpadních vod a zneškodňování kalů, mísiče EIRICH

Rozšíření horkovod. sítě Nad kamennými závorami

2008

Oprava vynašeče škváry B9, B10

Propojka potrubí hydrosměsi a přeložka potrubí postřiku na odkal.

Oprava posilovacích ventilátorů B9 a B10

2007

Rekonstrukce vyhrnovacích vozíků 

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárna Počerady:

2013

Oprava podlahy a vany EKOGAVA , ABS  - 6

2011

GO B2 AP oprava pneudopravy FS2 

GO B2 - Oprava sušek a mezisvodek

2010

Oprava poh. Ústrojí kulového mlýna GM27

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárny Prunéřov:

2010

Oprava armatur, čerpadel, TNS a přís.bl.č.22
Oprava EO, KV, VV K22 2010 EPR 2
Oprava MO a podavačů paliva K22/2010 - EPR2
GO výměna VT přepouštěcích ventilů na bloku 4 na EPR 1
Oprava VT regenerace na bloku č.23
Oprava 3 ks vysokotlakých ohříváků  bloku č. 21

2009

Oprava deskových podavačů paliva v rámci GO B4

Oprava 4 ks chladičů vodíku generátoru

2008

Dodávky, demontáž a montáž skluzných rámů na K3 a K6

GO příslušenství turbíny, čerpadel a armatur B21

Oprava hl. armatur turbíny při GO B21

Rekonstrukce vyhrnovače strusky kotlů K3, K5 a K6 na EPR1

2007

Oprava Ljungströmů v rámci RGO B23

Opravy technologického zařízení strojovny TG 23 při MBO

GO podavačů paliva K3

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárna Tisová:

2013

JMA_Oprava svodu HDA 20 v ETI

JMA_Oprava vyzdívek K12 v ETI

JMA_K11, výměna hadic TF, ETI

2011

LC - K9 zvýšení těsnosti mezistěny v ETI

LC - Oprava kouřovodů při plánované opravě 2011

2010

LC - Rekonstrukce reg.hadic tkaninového filtru K12

Oprava svodů popele sifony-cyklony FK11

Oprava trysek fluidního dna FK 11

2009

Opatření k redukci Nox na K9

Oprava CHS 1+CHS2

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Elektrárna Tušimice:

2007-2010

Demontáž strojovny a zařízení při komplexní obnově ETU II

Vyzdvižení a usazení Generátorů nové strojovny při KO ETU II

 

Pro společnost ČEZ, a.s. - OJ Jaderná elektrárna Temelín:

2010

B306 - Výměna chladičů statorové vody 1,2SSO1W001,002

2007

Odvod kondenzátu z deflegmátorů odparek do chem.kanalizace

Teplota přídavné surové vody vstupující do CS CCHV a TVN 

 

Pro společnost Plzeňská energetika a.s.:

2010

Náhrada hnacích jednotek u pasové dopravy

 

Pro společnost Teplárna Náchod:

2009

Oprava komory KP1  Teplárna Náchod

 

Pro společnost United Energy, a.s. - OJ Elektrárna Komořany:

2010

Výměna rozdělovače páry R1 při odstávce závodu 2010

Výměna ,,nového“ propojovacího parovodu

2009

Výměna topné větve DN 500 horkovodu

Oprava vnitřního rozvodu horkovodu

Oprava tlakového celku K1

Oprava třídičů a hořáků K2

Oprava mlecích okruhů K1

Oprava vzduchospalinového traktu K1

 

Pro společnost Královopolská RIA, a.s.:

2010

Mísiče EIRICH v EMĚ dodávka a montáž

Pro společnost Škoda Power, a.s.:

2010

Demontáž zařízení a potrubí strojovny v ETU
Usazení 4ks generátorů - ETU 

Pro společnost Elektrárny Opatovice, a.s.:

2011

Výměna trubek LUVO I

TOP TOP