Energetické opravny, a.s.

O nás

Akciová společnost Energetické opravny zahájila svoji činnost v roce 1998 jako dceřiná společnost ČEZ, a. s. V březnu roku 2008 se 100 % vlastníkem společnosti Energetické opravny, a.s. stává strojírenská společnost SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. Od července 2014 je společnost součástí uskupení EP Industries, a.s, patřící do skupiny Energetického a průmyslového holdingu (EPH).

Společnost Energetické opravny, a. s. nabízí široké spektrum činností zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických zařízení v energetice a v ostatních průmyslových odvětvích. V doplňkových službách je společnost zaměřena na inženýrské činnosti spočívající v provádění revizí tlakových nádob a tlakových celků, speciálních a svářečských prací včetně výkonu svářecího dozoru a NDT zkoušek. Na vyžádání je společnost připravena nabídnout i nákladové kalkulace oprav a rekonstrukcí, navrhnout plány a postupy oprav včetně specifikace potřebných materiálů.

V současné době společnost zajišťuje zejména smluvní servis, údržbu, opravy a modernizace technologií na uhelných elektrárnách a teplárnách všech výkonových úrovní v České republice.

Společnost je rozdělena do čtyř výrobních divizí a zaměstnává přibližně 250 zaměstnanců.

Politika společnosti

Všeobecné obchodné podmínky

Orgány společnosti

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva

Ing. Lukáš KŘÍTEK

Člen představenstva

Mgr. Hana KREJČÍ Ing. Radim KOTLÁŘ Mgr. Ing. Jiří NOVÁČEK Ing. Pavel TICHÝ

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Mgr. Michal ANTONÍN

Člen dozorčí rady

Ing. David ONDEREK Milan ROUS

Management

Generální ředitel

Ing. Lukáš KŘÍTEK

Ředitel divize střed, východ a Morava

Jiří MARŠÍK

Vedoucí ekonomického úseku

Ing. Ondřej MIKEŠ

Ředitel divize sever

Marcel PÍCHA

Ředitel divize západ

Pavel JANÍK

Ředitel divize speciálních činností

Vilém Ledvina

Ředitel pro akvizice

Ing. Pavel TICHÝ

Technický ředitel

Ing. Radek KLOKAN

Výrobní divize

Divize sever

Středisko elektrárna Ledvice Středisko elektrárna Počerady Středisko teplárna UE Komořany

Divize západ

Středisko elektrárna Prunéřov I. a II. Středisko elektrárna Tušimice

Divize střed, východ

Středisko elektrárna Mělník Středisko elektrárna Opatovice Středisko teplárna Náchod Středisko teplárna Poříčí

Divize Morava

Středisko elektrárna Dětmarovice

Divize speciálních činností

VTE – větrné elektrárny Pchery