Energetické opravny, a.s.

Výrobatechnologických zařízení

Servis amodernizace

Engineering

Svařovacítechnologie + NDT

Výroba technologických zařízení

Zabýváme se výrobou a montáží zařízení v průmyslové sféře, především technologiemi hlavního výrobního a neblokového zařízení uhelných elektráren a tepláren.

Provádíme:

 • výrobu a opravy zařízení kotelen včetně tlakových celků kotlů a odsiřovacích jednotek včetně souvisejících oprav MaR a elektro
 • výrobu, opravy, montáž a demontáž ocelových konstrukcí všeho druhu, potrubních a přepravních systémů
 • výrobu šnekových dopravníků a náhradních dílů

Servis a modernizace

Provádíme modernizaci, plánovanou a neplánovanou údržbu zařízení různých technologických celků elektráren a tepláren.

Provádíme

 • plánovanou a nahodilou údržbu, opravy a rekonstrukce strojních technologií
 • opravy, rekonstrukce a servisní činnosti technologických zařízení hlavního výrobního zařízení elektráren a tepláren
 • opravy, rekonstrukce a servisní činnosti výměníkových stanic
 • opravy čerpadel, točivých strojů a armatur
 • montáže, revize a zabrušování armatur do DN 800
 • opravy a renovace pásových dopravníků
 • servisní činnosti na větrných elektrárnách
 • obsluha skladů

Engineering

Disponujeme projekčními kapacitami potřebnými k provádění modernizací a oprav technologických celků elektráren a tepláren na klíč včetně výrobní a technologické dokumentace.

Provádíme:

 • provádění inženýrsko-projektové práce zejména průmyslových staveb, staveb v klasické energetice a teplárenství
 • poradenskou činnost, vykonávání autorského dozoru a technického dozoru investora;Dokumentace pro vydání rozhodnutí so umístění stavby nebo zařízení
 • zajištění a vypracování vstupních podkladů pro investiční činnosti, případně zadání stavby
 • projekci systému kontroly a řízení, měření a regulace a elektro

Svařovací technologie + NDT

Poskytujeme certfikované svářečské činnosti a výrobu částí tlakových celků kotlů, potrubí, technologických zařízení v energetice a ocelové konstruce v souladu s platnými normami.

Provádíme

 • výrobu svařenců včetně jejich opracování
 • speciální svářecí práce
 • svářecího dozoru s možností následné NDT kontroly (PT. UT, MT, RT, VT)
 • revize tlakových nádob a tlakových celků