Energetické opravny, a.s.

Reference

Údržba hlavních výrobních zařízení uhelných elektráren

  • Elektrárna Ledvice – ČEZ, a.s.
  • Elektrárna Počerady - Elektrárna Počerady, a.s.
  • Elektrárna Mělník – ČEZ, a.s.
  • Elektrárna Dětmarovice – ČEZ, a.s.

Strojní údržba tepláren

  • Elektrárna Komořany - United Energy, a.s.
  • Elektrárna Opatovice - Elektrárny Opatovice, a.s.
  • Teplárna Náchod - innogy Energo, s.r.o.
Rok Investor Projekt
2019 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Výměna středotlaké plynové přípojky EPRII
2019 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Příprava pro výstavbu skleníků - Horkovod ETU II
2019 ČEZ, a.s. GO B4 MP2 FK4
2019 Energotrans, a.s. Modernizace zapalovacích hořáků LTO
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Těsnost vzduchospalinového traktu
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava výparníku K3
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava spalinového ventilátoru KV33
2019 ČEZ, a.s. Instalace rozvodu tlakového vzduchu na kotli K6
2019 ČEZ, a.s. Úprava jímky procesní vody
2019 ČEZ, a.s. Rekonstrukce tlakových zámků středotlakého a vratného parovodu na bloku č. 4
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava elektroodlučovače TZL bloku 3
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava PH a práškovodů
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava EKO – výměna části vrchních trubek a oprava chrániček
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava výměníku GAGAVO absorbér 3
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava rozstřikových rovin absorbéru 3
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava pogumu absorbéru 3
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava vnitřního rozvodu oxidačního vzduchu absorbéru ABS3
2019 Elektrárna Počerady, a.s. GO B3 Oprava recirkulačních čerpadel absorbéru 3
2019 DTZ s.r.o. Výměna přehříváků páry na kotlích K1 a K6 EMĚ
2019 innogy Energo, s.r.o. Modernizace VS 24 B. Němcové 738, Náchod
2019 TENZA,a.s. Odprášování aglomerace pás č. 1 až pás č.4
2019 ČEZ, a.s. Realizace inženýrských sítí k pron. areálu – Horkovodní přípojka
2019 United Energy, a.s. Běžná oprava kotle K9
2019 innogy Energo, s.r.o. Napojení kamenice 142
2019 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Nakládka energosádrovce v EPR II
2019 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Výměna vynašečů strusky a výsypky na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice
2019 United Energy, a.s. Oprava Ohříváku kotle vzduchu K10
2019 AGRO Kadaň s.r.o. Realizace areálové přípojky horkovodu – Skleník farma Tušimice
2019 SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. Montážní práce spojené s přesunem čerpadel na nově instalovanou plošinu vč. dodávky mat.
2019 ČEZ, a.s. Instalace ostřikovacích trysek do výsypky kotle č. 6
2019 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Nakládka kameniva v EPR II
2019 United Energy, a.s. Běžná oprava kotle K10
2019 United Energy, a.s. Částečná výměna potrubí ložových výparníků kotle K10
2019 United Energy, a.s. Běžná oprava TG5
2018 Elektrárny Opatovice, a.s. Oddělení zdroje a soustavy DT a HV napaječích
2018 United Energy, a.s. Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K6
2018 United Energy, a.s. Částečná výměna potrubí ložových výparníků K7 a K8
2018 AJV – ENERGO, a.s. Generální oprava turbogenerátoru TG 20
2018 RAYMAN spol. s r.o. Výroba nádoby komorového podavače PKHR 3.15
2018 United Energy, a.s. Běžná oprava kotle K7
2018 AJV – ENERGO, a.s. Běžná oprava TG 9
2018 ČEZ, a.s. ND vynašeče – škrabáky
2018 Elektrárny Opatovice, a.s. ND vynašeče – škrabáky
2017 innogy Energo, s.r.o. Prozatimní výměníková stanice PVS 80 TNA
2017 Elektrárny Opatovice, a.s. HV B /4 štola – oprava mezi PB 6005-6010 – III. etapa: II. - část – PB 6005 – 6010 v Pardubicích
2017 ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Montážní práce při opravě elektroodlučovače K6 v Elektrárně Ledvice
2017 ČEZ, a.s. Zodolnění vyhrnovače strusky K6
2017 United Energy, a.s. Běžná oprava TG 21 a 22
2017 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Výměna kompenzátoru kouřovodů na ETU
2017 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Rekonstrukce kouřovodu surových spalin absorbéru J odsiřovací jednotky
2016 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí dálkové dopravy popílku u sila Q-BB001B
2016 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí dálkové dopravy popílku u sila Q-BB001A
2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Výměna 19ti bloků meandrů výparníků PG 350 B3
2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Rekonstrukce kouřovodu surových spalin absorbéru K, odsiřovací jednotky
2016 Plzeňská Energetika, a.s. K1 Modernizace výstupního přehřívače
2016 ARVOS s.r.o. Demontáž a montáž při opravě 4 ks ohříváků vzduchu Ljungström
2016 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí dálkové dopravy popílku
2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník Rekonstrukce bezpečnostních uzávěrů pod suškami č. 91 až 94 na K9
2012-2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov II DPS 02.02 – Demontáž a montáž ventilátorových mlýnů
2013-2015 Modřany Power, a.s. OB 61 - Montáž vnitřního spojovacího potrubí
2015 Elektrárna Počerady, a.s. GO - K5 OPRAVA VÝPARNÍKU
2015 United Energy, a.s. - Teplárna Komořany Běžná oprava TG21 A SO TG22
2014 První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. Parní kotel na spalování biomasy
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Stabilizace provozu bagrovací stanice č. 2
2014 Elektrárna Počerady, a.s. Oprava tepelného výměníku - GAGAVO
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník Rekonstrukce dopravníku BUHLER BKT a oprava mísiče EIRICH DW 29/3
2014 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí procesní vody
2014 Elektrárna Počerady, a.s. GO ABS 4 Oprava poškozených částí tepelného výměníku GAGAVO ABS 4
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Propojení vratné vody z odkaliště Ušák do mlýnice elektrárny
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov GO ABS 4 Oprava poškozených stěrek a pogumování absorbéru
2012-2013 ČEZ, a.s. - Teplárna Hodonín Oprava šnekových dopravníků pro FK2
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník K9 Oprava ústí PH 91 až 94
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tisová Zauhl. dopravník K12
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník K10 Výměna části přehříváku
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník Oprava spalinového posilovacího ventilátoru na B10
2013 Elektrárna Počerady, a.s. Montážní práce na potrubí - Paroplynový zdroj 880 MWE
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice FK4 Oprava vyzdívek fluid. výměníku
2013 Elektrárna Počerady, a.s. Oprava podlahy a vany EKOGAVA
2013 Energotrans, a.s. Výměna části trubek - ohybů ve spalovacích komorách kotlů č. 6 a č. 1
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice Odběr tepla pro zásobování města Ledvice
2013 ČEZ, a.s. - Teplárna Dvůr Králové nad Labem Oprava oplechování kotle K1.
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník K10 Oprava ústí PH 101 až 104
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Běžná oprava kotle K6
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Oprava kouřovodů a výsypek K 3,4 a 5
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Poříčí Rek. chlazení generátoru G3 na TG3
2012 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov II Intenzifikace odsíření bl. 22
2012 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Výměna meandrů výparníku na K6
2012 ČEZ, a.s. - Teplárna Poříčí Oprava fluidního dna kotle K7